Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Actuele aanwijzingen met betrekking tot het coronavirus

Artikel

We hebben de essentiële informatie voor u samengesteld als FAQ.
De volledige FAQ-versie  vindt u op onze Duitstalige pagina.

België is met ingang van 21/11/2021 ingedeeld als hoogrisicogebied. De lijst met alle risicogebieden is te vinden op de website van het Robert Koch Instituut

Deze classificering houdt in dat u verplicht bent het onlineformulier op www.einreiseanmeldung.de in te vullen voordat u het land binnenkomt.

Personen van 12 jaar en ouder die in de periode van 10 dagen voor binnenkomst in Duitsland in België zijn geweest, hebben bovendien het volgende nodig alvorens het land binnen te komen:

  • bewijs van een volledige vaccinatie of
  • een bewijs van herstel dat niet ouder is dan 6 maanden of
  • een negatieve PCR-test (niet ouder dan 72 uur) of een negatieve antigeentest die onder medisch toezicht is uitgevoerd (niet ouder dan 48 uur).

Het bewijs moet worden geüpload via www.einreiseanmeldung.de en wordt erkend in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Het bewijs kan uiteraard worden geleverd via een digitaal EU-COVID-certificaat (= Covid Safe Ticket).

In principe geldt een quarantaineperiode van 10 dagen na binnenkomst. Voor gevaccineerde en herstelde personen eindigt de quarantaineperiode met de indiening van het desbetreffende bewijs bij de gezondheidsautoriteiten.  Als het bewijs al vóór de binnenkomst aan de inreisaanvraag is toegevoegd, is de quarantaine niet van toepassing.

Niet-gevaccineerde of niet-genezen personen kunnen de quarantaine ten vroegste na 5 dagen met een negatieve test beëindigen .

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de bewijsplicht. Voor hen eindigt de quarantaine automatisch na 5 dagen.

Vrijgesteld van de verplichting tot registratie en quarantaine zijn:

  • grenspendelaars/grenspendelaars
  • personen die, in het kader van het grensoverschrijdend verkeer, minder dan 24 uur in België hebben verbleven of die in Duitsland verblijven
  • personen die alleen door België zijn gereisd of via de snelste route door Duitsland reizen
  • personen die minder dan 72 uur in Duitsland of in België verblijven en die Duitsland binnenkomen om familieleden in de eerste graad, echtgenoten of samenwonenden die niet tot hetzelfde gezin behoren, te bezoeken, of in verband met gedeeld gezag of omgangsrecht.

Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De Coronavirus-verordening van binnenkomst (Corona-Einreiseverordnung) bevat in § 6 nog meer uitzonderingen.

Voor grenspendelaars en schoolkinderen van 12 jaar en ouder die in het ene land wonen en in het andere naar school geldt, tenzij zij gevaccineerd zijn of hersteld zijn, dat 2 tests per week voldoende zijn.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de onderstaande informatie of naar de website van het Duitse Federale Ministerie van Volksgezondheid.

Hotels kunnen om testresultaten vragen voor kinderen van 6 tot 12 jaar op grond van een specifieke regeling van de betreffende deelstaat. De websites van de deelstaten vindt u hier. U vraagt dit ook best bij uw accommodatie na alvorens op reis te vertrekken.

Informatie over de testmogelijkheden in België vindt u hier.

In short PDF / 382 KB

Lees de geldende inreisvoorschriften van het land waar u naartoe wilt reizen. Wij kunnen geen informatie verstrekken over de inreisvoorschriften van andere landen. U kunt ook informatie vinden in het reis- en veiligheidsadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als u via de snelste route door Duitsland reist om België of een ander land te bereiken, bent u in Duitsland niet aan quarantaine onderworpen en hoeft u geen inreisaangifte in te vullen.

Een EU Covid-certificaat (i.e. Covid Safe Ticket, bewijs van vaccinatie, van genezing of van een test) is vereist bij doorreis vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Vanaf een bepaald aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen is de toegang tot recreatie-, culturele en sportvoorzieningen alleen mogelijk voor gevaccineerde en herstelde personen, maar niet voor personen die negatief zijn getest (de zogenaamde 2G-regeling). Aangezien deze voorschriften op het niveau van de deelstaten worden gemaakt, dient u de website van de deelstaat waar u naartoe wilt reizen te raadplegen. De links naar de Corona-websites van de deelstaten zijn hier te vinden.

Verschillende deelstaten hebben een gedeeltelijke lockdown en een verblijfsverbod opgelegd wegens het hoge aantal ziekenhuisopnames in sommige regio’s. Raadpleeg ook de website van de deelstaat waar u naartoe reist of van uw accommodatie voor informatier hierover.

Overal in Duitsland geldt de 3G-regel in het openbaar vervoer en op de werkplek (alleen toegankelijk voor gevaccineerde, herstelde of geteste personen).

Alle informatie op deze pagina is gebaseerd op de bevindingen en beoordelingen van de Ambassade op het moment van schrijven. Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en de juistheid, met name als gevolg van wijzigingen die intussen zijn opgetreden.

Naar het begin van de site