Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Actuele aanwijzingen met betrekking tot het coronavirus

Artikel

We hebben de essentiële informatie voor u samengesteld als FAQ.
De volledige FAQ-versie  vindt u op onze Duitstalige pagina.

Duitsland schaalt sinds 18 juni 2021 België niet meer als risicozone in (zie ook de lijst van de risicogebieden van het Robert Koch Instituut).

Alleen personen vanaf 6 jaar en ouder die vanuit België met een vliegtuig Duitsland binnenreizen moeten een bewijs voorleggen dat ze getest, gevaccineerd of genezen zijn. Als bewijs gelden:

  •  een negatieve PCR-test (uitgevoerd max. 48u voor aankomst) of
  • een antigeen-test die onder toezicht van medisch personeel werd uitgevoerd (maximaal 48u oud) of
  • een certificaat van volledige vaccinatie (aldus ook de tweede inenting, indien het vaccin uit twee dosissen bestaat) minstens twee weken geleden of
  • een certificaat van volledige genezing (positieve PCR-test), voor wie minstens 15 dagen en minstens 6 maanden geleden ziek was.

Deze regegeving vindt u in § 5 (1) CoronaEinreiseV 

Voor reizen van België naar Duitsland met een andere vervoermiddel dan het vliegtuig zal geen certificaat meer worden gevraagd.

Het word ook niet meer vereist dat u een registratieformulier invult, en dit onafhankelijk van het gekozen vervoermiddel.

Als u Duitsland vanuit een ander land binnenreist dan België, gelieve de website van de Duitse ambassade van het betreffende land te consulteren. Bovendien staan alle nadere bepalingen in het complete Corona-reglement voor het binnenkomen van Duitsland (Corona-Einreiseverordnung) voor u na te lezen (in het Duits).

Lees de geldende inreisvoorschriften van het land waar u naartoe wilt reizen. Wij kunnen geen informatie verstrekken over de inreisvoorschriften van andere landen. U kunt ook informatie vinden in het reis- en veiligheidsadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Alle informatie op deze pagina is gebaseerd op de bevindingen en beoordelingen van de Ambassade op het moment van schrijven. Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en de juistheid, met name als gevolg van wijzigingen die intussen zijn opgetreden.

Naar het begin van de site