Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Actuele aanwijzingen met betrekking tot het coronavirus

Artikel

Het Duitse Bondsministerie van Volksgezondheid biedt op zijn website een beknopt overzicht aan met informatie over het binnenkomen van Duitsland. Het overzicht dat onder meer in het Frans, Nederlands en Engels beschikbaar is, vindt u hier.

Personen van  jaar en ouder die in de periode van 10 dagen voor binnenkomst in Duitsland in België zijn geweest, hebben bovendien het volgende nodig alvorens het land binnen te komen:

  • bewijs van een volledige vaccinatie of
  • een bewijs van herstel (i.e. een positief testcertificaat, ten vroegste vanaf de 28e dag na de test en niet ouder dan 90 dagen) of
  • een negatieve PCR-test of een negatieve antigeentest die onder medisch toezicht is uitgevoerd (allebij niet ouder dan 48 uur).

Het bewijs wordt erkend in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans en kan uiteraard worden geleverd via een digitaal EU-COVID-certificaat (= Covid Safe Ticket).

Informatie over de testmogelijkheden in België vindt u hier.

Er is geen quarantaineverplichting na binnenkomst. Er moet ook geen formulier ingevuld worden.

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de bewijsplicht.

Lees de geldende inreisvoorschriften van het land waar u naartoe wilt reizen. Wij kunnen geen informatie verstrekken over de inreisvoorschriften van andere landen. U kunt ook informatie vinden in het reis- en veiligheidsadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Personen van 12 jaar en ouder hebben voor een doorreis door Duitsland een bewijs nodig van vaccinatie of herstel of een negatief testbewijs, bijvoorbeeld in de vorm van het EU-covid-certificaat.

Indien u vanuit een virusvariantzone  Duitsland binnenkomt is ook voor een doorreis door het land een PCR-test nodig.

Welke voorschriften voor uw verblijf in Duitsland gelden, is een zaak van elke deelstaat afzonderlijk. De deelstaten baseren zich daarvoor op de resoluties van de "Bund-Länder-Runde", het overleg tussen de federale staat en de deelstaten. De regelgeving van de deelstaten kan daar echter ook van afwijken. Gedetailleerde informatie over de coronamaatregelen die van toepassing zijn is derhalve te vinden op de websites van de individuele deelstaten.

Uw gastheer of hotel zal u zeker graag verderhelpen, indien u verdere vragen zou hebben over de regels die gelden in de deelstaat waar u naartoe reist.

Alle informatie op deze pagina is gebaseerd op de bevindingen en beoordelingen van de Ambassade op het moment van schrijven. Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en de juistheid, met name als gevolg van wijzigingen die intussen zijn opgetreden.

Naar het begin van de site