Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Actuele aanwijzingen met betrekking tot het coronavirus

Artikel

We hebben de essentiële informatie voor u samengesteld als FAQ.
De volledige FAQ-versie  vindt u op onze Duitstalige pagina.

De nieuw ingevoerde paragraaf 28b van de infectiewet wordt ook wel de "corona-noodrem" genoemd. Het artikel vult de reeds bestaande corona-verordeningen van de deelstaten aan en stelt uniforme federale regelingen vast. Zo geldt als het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in een Landkreis per zeven dagen boven de 100 uitkomt automatisch een verplatsingsbeperking van 22.00 ‘s avonds tot 5.00 uur ‘s ochtends, mogen huishouden maximaal één derde persoon ontmoeten, is shoppen in niet-essentiële winkels alleen op afspraak toegestaan en vinden schoollessen in het afwisselende model plaats. De regelingen verstrijken oorspronkelijk op 30 juni 2021. U kunt ze hier in detail nakijken. Indien de verordeningen van de deelstaten strengere maatregelen voorzien, zijn deze van toepassing.

De regelingen inzake inreis en quarantaine blijven onverkort. Lees hier de veelgestelde vragen hieromtrent.

Indien u in de periode van tien dagen vóór uw aankomst in België bent verbleven, moet u het online-formulier op www.einreiseanmeldung.de invullen. Uw gegevens worden vervolgens aan de bevoegde gezondheidsautoriteit (Gesundheitsamt) toegestuurd. Dit automatisch gegenereerde PDF-document moet u gedurende de reis altijd bij u hebben. 

Grenspendelaars die langer dan 24 uur in het ander land verblijven zijn verplicht het formulier een keer per week in te vullen.

Het invullen van dit formulier is niet verplicht Indien:

 • u alleen door België of een ander risicogebied bent doorgereden zonder enkel tussenstop;
 • u alleen op doorreis over het grondgebied bent en Duitsland op het snelste weg weer Verlaat;
 • u in het kader van het grensoverschrijdend verkeer niet langer dan 24 uur in België bent verbleven;
 • u gewoon door Duitsland heen reist;
 • u niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijft;
 • u om beroepsmatige redenen naar Duitsland reist, om over de grens heen personen of goederen te transporteren  (en onder naleving van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen);
 • u als deel van een officiële delegatie via de regeringsterminal van de luchthaven Berlijn Brandenburg of de luchthaven Keulen/Bonn naar Duitsland terugreist en minder dan 72 uur in een risicogebied bent verbleven.

Deze kwestie wordt sinds 14 januari 2021 door de Corona-Reisverordening van de Bondsregering (Corona-Einreiseverordnung) geregeld. Verdere toelichting vindt u hier.

Reizen vanuit België

Indien u met het vliegtuig naar de Bondsrepubliek Duitsland wilt reizen, moet u reeds bij het instappen in het vliegtuig een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat geldt ook als u vanuit een niet-risicogebied het land wilt binnenreizen. Luchtvaartmaatschappijen mogen reizigers zonder een negatief testresultaat niet aan boord toelaten. Deze regeling geldt vooreerst tot 12 mei 2021.

Wanneer u met elk ander vervoersmiddel vanuit België de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomt, moet u maximaal 48 uur na de toegang op het grondgebied kunnen aantonen dat u niet met de coronavirus besmet bent. Als bewijs daarvan dient u een PCR-test of een antigeen-sneltest te leveren die aan de eisen van het Robert Koch-Instituut (RKI) voldoet. De bewijs of het testresultaat moet ofwel in het Duits, in het Engels of in het Frans gesteld zijn.

Op aanvraag moet u het testresultaat aan de bevoegde sanitaire autoriteit (Gesundheitsamt) voorleggen.

Deze testplicht geldt niet voor de volgende reizigerscategorieën:

 • Personen die het aanmeldingsformulier voor het binnenkomen van het Duits grondgebied niet moeten invullen (zie hierboven, eerste vraag). 
 • Voor verblijven die minder dan 72 uur duren:
  • personen die binnenkomen, om een bezoek aan een familielid te brengen (echtgenoten, levenspartners, eerstegraads bloedverwanten
  • personen van wie de bezigheid in de gezondheidssector dringend gevraagd is en die van hun opdrachtgever/werkgever en daarover een attest hebben (onder naleving van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen)
  • diplomaten en vertegenwoordigers van de regering of het parlement op hoog niveau (onder naleving van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen)
 • politieagenten uit de Schengen-staten in de uitoefening van hun ambt
  • forensen/grensarbeiders die voor hun werk, studies of opleidingen over de grens oversteken en minstens één keer per week naar hun woonplaats terugkeren
  • soldaten en leden van buitenlandse strijdkrachten in de zin van de statuten van de NAVO-overeenkomst

Reizen vanuit gebieden met hoge incidentiewaarden/ virusvarianten

Deze uitzonderingen zijn alleen geldig als u geen enkel Covid-19-symptoom vertoont.

Reizigers die uit landen komen die bijzonder zwaar getroffen zijn (risicogebieden met uitzonderlijk hoge incidentie-cijfers, de zg. “hoogincidentiegebieden” [Hochinzidenzgebiete], of uit gebieden waar uitermate besmettelijke varianten van de virus verspreid zijn, de zg. “virusvarianten-gebieden” [Virusvariantengebiete], moeten al bij hun binnenkomen een negatief testresultaat bijhebben. De uitstrijkjes mogen maximaal 48 uur vóór het binnenkomen zijn gedaan. Welke landen en regio’s betrokken zijn leest u op de website van het Robert Koch-Instituut (RKI).

Dit wordt door de verordeningen van de Bondslanden bepaald.

Indien u in de periode van tien dagen voor uw reis naar Duitsland in België bent verbleven, moet u zich na aankomst in Duitsland 10 dagen lang in quarantaine begeven en de gezondheidsautoriteiten van uw verblijfplaats hiervan op de hoogte brengen. Het afnemen van een test voor het vervroegd beëindigen van de quarantaine is pas mogelijk na 5 dagen quarantaine. Bovendien zal vanaf 11/01/2021 een extra test verplicht zijn die op het moment van het betreden van het Duitse grondgebied niet ouder dan 48 uur mag zijn ofwel rechtsstreeks bij de aankomst moet gebeuren.

De details en mogelijke uitzonderingen op de quarantaineverplichting worden geregeld in de coronaverordeningen van de deelstaten.  De websites van de deelstaten met corona-informatie, vindt u hier.

Indien u enkel van plan bent door Duitsland te reizen (zonder te overnachten), zijn deze voorschriften niet van toepassing. Neem in dit geval de regels in uw land van bestemming in acht.

Gedetailleerde informaties voor mensen die vanuit risicogebieden naar Duitsland reizen worden op de webpagina van het Duitse Ministerie van Gezondheid verstrekt.

Sinds 02 november 2020 zijn in alle Duitse regio‘s de accommodaties in hotels of gelijkaardige overnachtingsmogelijkheden alleen nog voor essentiële doeleinden mogelijk; voor toeristische doeleinden mogen geen kamers geboekt worden.

Gelieve hiervoor de volgende website van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken te consulteren: www.info-coronavirus.be


 

 
 

 

Alle informatie op deze pagina is gebaseerd op de bevindingen en beoordelingen van de Ambassade op het moment van schrijven. Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en de juistheid, met name als gevolg van wijzigingen die intussen zijn opgetreden.

Naar het begin van de site