Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

“Samen. Europa weer sterk maken.” Duitsland neemt voorzitterschap van de Raad van de EU op zich

Logo der slowenischen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2021

EU Ratspräsidentschaft Slowenien, © Slowenien

01.07.2020 - Artikel

Vanaf 1 juli is het aan Duitsland om het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor de komende zes maanden op zich te nemen. Onze  doelstelling voor de EU : ons binnen de EU solidair en verenigd tonen, alsook operationeel en soeverein daarbuiten.

Na het voorzitterschap van 2007 neemt Duitsland nu voor de dertiende keer het voorzitterschap van de Raad van de EU op zich. Gedurende de voorzitterschapsperiode zullen de vertegenwoordigers van de Duitse Bondsregering de zittingen en vergaderingen op alle niveaus van de Raad leiden, met uitzondering van de buitenlandse betrekkingen van de EU, en zullen ze voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Raad zorgen. Duitsland zal omwille van de coronapandemie zijn aandacht op de economische en de sociale wederopbouw vestigen en tegelijkertijd de EU bij de strategische, voor de toekomst belangrijke thema’s zoals klimaatverandering, vluchtelingen en migratie, eerbieding van de rechtsstaat en digitalisering ondersteunen.

Voor minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is duidelijk:

“De coronapandemie heeft enkele landen in de Europese Unie zwaarder getroffen dan andere, maar de economische en sociale gevolgen treffen heel Europa. De weg uit de crisis zal ons daarom alleen gezamenlijk lukken. Duitsland wil gedurende zijn voorzitterschap van de Raad van de EU als motor en als moderator optreden. Ons doel zal zijn bruggen te bouwen en oplossingen te vinden die alle Europeanen ten goede zullen komen. We moeten niet alleen binnen Europa coherent en solidair optreden, maar ook operationeel en soeverein naar buiten toe. We willen ons geen woorden in de mond laten leggen, maar onze eigen weg volgen en Europa op geopolitiek vlak zelf vormgeven.”

Volgende centrale punten liggen aan de basis van het programma

  • een duurzame overwinning van de coronacrisis
  • een sterker en meer innovatief Europa
  • een meer rechtvaardig Europa
  • een duurzaam Europa
  • een Europa van veiligheid en van gemeenschappelijke waarden
  • een Europa dat sterk in de wereld staat

Het trio-voorzitterschap met Portugal en Slovenië

De lidstaten die het voorzitterschap uitoefenen werken met z'n drieën in voorzitterschapsgroepen samen - in zogenaamde “trio’s”. Die regeling werd in 2009 met het Verdrag van Lissabon ingevoerd. Het voorzitterschapstrio stelt de doelstellingen op lange termijn vast en ontwikkelt een gemeenschappelijk agenda dat de prioritaire thema’s en belangrijkste kwesties vastlegt waarmee de Raad zich in de loop van de betreffende periode van achttien maanden zal bezighouden. Op basis van dat programma geeft elk van de 3 landen dan verdere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma. Met Duitsland start een nieuw voorzitterschapstrio dat in 2021 eerst door Portugal en daarna door Slovenië zal worden opgevolgd.

De verantwoordelijkheden van het voorzitterschap

Het voorzitterschap is verantwoordelijk voor het voortzetten van de werkzaamheden van de Raad op het gebied van de EU-wetgeving en voor het waarborgen van de continuïteit van de EU-agenda, het soepele verloop van de wetgevingsprocedures en de samenwerking tussen de lidstaten. Het voorzitterschap moet er daarbij op letten dat het als eerlijke en neutrale bemiddelaar optreedt.

Het voorzitterschap heeft in essentie twee taken:

1. Plannen en leiden van de zittingen van de Raad en van zijn voorbereidende instanties

Het voorzitterschap leidt de verschillende Raadsformaties (met uitzondering van de Raad “Buitenlandse Zaken” van de EU) en de voorbereidende instanties van de Raad. Daartoe behoren de vaste commissies, alsook het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, werkgroepen en gespecialiseerde comités.

Het voorzitterschap zorgt ervoor dat de zittingen rechtsgeldig verlopen en dat het ordereglement en de werkmethoden van de Raad op correcte manier worden uitgevoerd.

Het voorzitterschap organiseert bovendien verschillende formele zittingen en informele vergaderingen in Brussel en in het eigen land.

2. Vertegenwoordigen van de Raad ten opzichte van de andere EU-instellingen 

Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad ten opzichte van de andere EU-instellingen, vooral ten aanzien van de Commissie en het Europees Parlement. Door middel van ‘trialogen’, informele onderhandelingen en bemiddelingscomités, heeft het als taak tot consensus in verband met wetsvoorstellen te komen.

Het voorzitterschap vervult zijn opdrachten in nauwe samenwerking met

  • de voorzitter van de Europese Raad en
  • met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het voorzitterschap ondersteunt hun werk en kan soms worden belast met bepaalde taken namens de hoge vertegenwoordiger, zoals het vertegenwoordigen van de Raad Buitenlandse Zaken voor het Europees Parlement of het voorzitten van vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken wanneer er kwesties op het gebied van het gemeenschappelijke handelsbeleid worden besproken.

Officiële Website van het Duitse voorzitterschap in de Raad van de Europese Unie.

Naar het begin van de site