Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nieuwjaarsreceptie van de AHK debelux en de Duitse Ambassade

­

­, © Colourbox

23.01.2018 - Artikel

Op 23 januari 2018 vond de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (AHK debelux) en de Duitse Ambassade plaats. Ambassadeur Lüdeking begroette in de Ambassade ongeveer 120 gasten en de eregast van de avond, Pierre Wunsch, Vicegouverneur van de Nationale Bank van België.

In zijn toespraak ging Ambassadeur Lüdeking op de in Duitsland aanstaande regeringsvorming in en onderstreepte hij dat er geen enkele reden tot moedeloosheid is. Duitsland heeft veelmeer, net zoals België, ook omwille van goede economische vooruitzichten alle redenen om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Desalniettemin is er geen reden tot zelftevredenheid. Veelmeer moeten nu vastberaden de bestaande uitdagingen worden aangegaan. Daarbij gaat het centraal om de bewaring en de versterking van de samenhang: de samenhang van onze maatschappij en de samenhang van Europa. Hiervoor moet de politiek alsook de economie ook elk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Lüdeking benadrukte ook de betekenis van de opleving van de sociale markteconomie, die ook bij het tussen CDU/CSU en SPD overeengekomen principeakkoord een belangrijke plaats inneemt. Ook het thema Europa kent Duitsland traditioneel een hoge prioriteit toe.Het principeakkoord verlangt ook een “nieuw ontwaken voor Europa.” Hierbij zullen Duitsland en Frankrijk drijvende krachten zijn. Bij dit nieuw begin zien we echter ook België, die onze Europese politieke overtuigingen deelt, als een partner aan onze kant.

De heer Busch, directeur generaal van de AHK debelux, wierp in zijn begroeting een korte blik op het gebrekkige multilateralisme wereldwijd en de sterke oriëntering naar Azië. Bovendien gaf hij een inkijk in het 125-jarige jubileum van de AHK debelux in 2019. Na een korte voorstelling door Baron Matray, voorzitter van de AHK debelux, sprak tenslotte de heer Wunsch over een verdieping van de Europese Monetaire Unie. Daarbij benadrukte hij het belang van politieke beslissingen, die volgens hem belangrijker zijn dan economische dominantie. Bij de aansluitende receptie hadden de gasten de gelegenheid om verder over de Duits-Belgische economische relaties te praten.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site