Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Actuele aanwijzingen met betrekking tot het coronavirus

Artikel

We hebben de essentiële informatie voor u samengesteld als FAQ. De volledige FAQ-versie vindt u op onze Duitstalige pagina.

De juridische en consulaire afdeling is voor bezoekers geopend. Wij werken enkel op afspraak, en dat voor elke consulaire dienst. Meer informatie over boekingsafspraken en andere regelingen vindt u hier.


Indien u in België woont of de afgelopen 14 dagen in België verbleef en nu naar Duitsland reist, moet u zich bij aankomst in Duitsland 14 dagen lang in quarantaine begeven en de gezondheidsautoriteiten van uw verblijfplaats hiervan op de hoogte brengen. Van quarantaine kan onder bepaalde omstandigheden worden afgezien indien u binnen 48 uur na het verlaten van het land een Covid19-test heeft laten afnemen en het testresultaat negatief is (testresultaat in het Duits of Engels). De details en mogelijke uitzonderingen op de quarantaineverplichting worden geregeld in de coronaverordeningen van de deelstaten. De coronaverordening van de deelstaat waar u naartoe reist is voor u van toepassing. De websites van de deelstaten met corona-informatie, daaronder de uitzonderingen op de quarantaine verplichtingen, bijvoorbeeld in de aangrenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, vindt u hier.

Indien u niet getest bent voordat u het land verlaat en niet valt onder een uitzondering op de coronaverordening van de deelstaat waar u naartoe reist, moet u zich in Duitsland verplicht laten testen en moet de gezondheidsdienst ter plaatse ervan in kennis gesteld worden.

Indien u enkel van plan bent door Duitsland te reizen (zonder te overnachten), zijn deze voorschriften niet van toepassing. Neem in dit geval de regels in uw land van bestemming in acht.

Gedetailleerde informaties voor mensen die vanuit risicogebieden naar Duitsland reizen worden op de webpagina van het Duitse Ministerie van Gezondheid verstrekt.

Het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken duidt een aantal regio's in Duitsland als "oranje zone" aan, daaronder de Regierungsbezirke (districten) Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen, Freiburg, Zwaben,  Opper-Palts, Middel en Neder Franken, Opper- en Neder-Beieren, Arnsberg, Münster, Darmstadt, Düsseldorf en Keulen, de deelstaat Berlijn, de vrije Hanzestad Bremen, de vrije en Hanzestad Hamburg , alsook de regio`s  Hannover, Chemnitz en Weser-Ems. Het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken roept personen die in België verblijven en naar deze gebieden reizen op tot meer waakzaamheid. Er is geen quarantaine- en testverplichting na binnenkomst of terugkeer in België.

Gelieve de specifieke informatie van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken hieromtrent te lezen.

Naar het begin van de site