Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

“Speciale coronatoeslag“ voor niet-Joodse personen die tijdens het nationaal-socialisme vervolgd werden

05.05.2021 - Artikel

Mededeling betrefende een “speciale coronatoeslag“ voor niet-Joodse personen die tijdens het nationaal-socialisme vervolgd werden

Hebt u zelf als persoon van niet-Joodse herkomst die door het NS-regime vervolgd werd in het verleden al een eenmalige vergoeding uit de WDF (Wiedergutmachungsfonds) schadelosstellingsfonds gekregen? Of zou u graag een dergelijke persoon over haar rechten inlichten? Lees dan a.u.b. wat volgt!

Een nieuwe richtlijn stelt vast dat personen die door het nationaal-socialistisch regime vervolgd werden en reeds een eenmalige WDF-schadelosstelling gekregen hebben, nu voor de jaren 2021 en 2022 een speciale corona-premie ten bedrage van 1.200€ elk mogen ontvangen. Deze toeslag moet per brief worden aangevraagd bij het Duits federaal ministerie van Financiën.

Meer informatie vindt u op onze Duitstaalige of Franstaalige pagina.

Voor verdere vragen m.b.t. dit thema kunt u zich tot onze afdeling Consulaire en Juridische Zaken wenden.

Naar het begin van de site