Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Visa/ Wetgeving met betrekking tot buitenlanders

Artikel

Welkom in Duitsland!

Wegens de geringe vraag zijn de meeste informatiebladen over visumaanvragen niet in het Nederlands beschikbaar.

De informatiebladen over gezinshereniging vormen hierop een uitzondering.

Voor alle andere informatiebladen verwijzen wij u naar de taalversies in het Duits of Engels of Frans.

Gezinshereniging echtgenoten

gezinshereniging kind

Naar het begin van de site