Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Bilaterale culturele betrekkingen

Europäische Stadt in der Collage

Europäische Stadt in der Collage, © Colourbox

Artikel

De Belgisch-Duitse Culturele Overeenkomst d.d. 24.09.1956 ligt aan de basis van de bilaterale culturele betrekkingen. Het Duitse buitenlands cultureel beleid focusseert op de bevordering van de Duitse taal aan scholen en universiteiten alsook op de veelvuldige aparte domeinen van de wederzijdse uitwisseling:


 • ±120 scholen en 100 steden/gemeenten onderhouden een levendige uitwisseling door jumelages. Daar komen zowat 200 Comenius-projecten bij waar Belgische en Duitse scholen gemeenschappelijk aan meewerken. Dit beeld wordt vervolledigd door de uitwisselingsprogramma’s van de Pädagogischer Austauschdienst voor leraren en scholieren. In het hoger onderwijs zijn er tegenwoordig 390 samenwerkingsprojecten tussen Belgische en Duitse universiteiten. Omstreeks 700 studenten studeren via het Erasmus-programma in het telkens andere land, daarenboven organiseren de grensregio’s zoals Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland tal van ontmoetingen.
 • De Duitse deelstaten zijn allemaal door verbindingskantoren (zie onderaan "Belangrijke adressen") bij de Europese instellingen in Brussel vertegenwoordigd, maar komen ook in het openbaar met talrijke culturele evenementen van hoge kwaliteit.
 • Buiten de Duitstalige Gemeenschap van België zijn er in de Brusselse regio de volgende Duitstalige scholen (Abitur/humaniora):
  • de internationale Deutsche Schule Brüssel (iDSB) in Wezembeek-Oppem en
  • de 3 Europese scholen in Brussel met hun sectie(s) Duits.
  • Ook de SHAPE International School in Bergen beschikt over een Duitse afdeling.
 • Het Goethe-Institut te Brussel doet zowel aan bilateraal alsook aan Europa-gericht programmawerk, intensief pedagogisch verbindingswerk (bijscholing van Belgische leraren Duits en aan promotie voor de Duitse taal) en beschikt over een zeer uitgebreide en hoogstaande talenafdeling voor Belgen en personeelsleden van de EU-instellingen. Het werkt nauw samen met de andere in Brussel vertegenwoordigde Europese cultuurinstituten in het kader van de vzw CICEB.
 • Het Duits is weliswaar één van de officiële talen in België, hetgeen echter niet kon beletten dat in het afgelopen decennium zowel in Vlaanderen alsook in Wallonië de belangstelling voor een studie van de Duitse taal achteruitging. In Wallonië kiezen nog slechts 4-5 t.h., in Vlaanderen zowat 2 t.h. van de scholieren aan secundaire scholen voor Duits als vreemde taal. In Wallonië lijkt de trend in het afgelopen jaar tot een stilstand te zijn gekomen; er was zelfs sprake van een lichte toename.
 • De Brusselse agglomeratie kent een veelvuldig aanbod van Duitse culturele evenementen op alle niveau’s, gedeeltelijk commercieel, maar ook dankzij de programma’s van het Goethe-Institut, de verbindingskantoren van de Duitse deelstaten, de Duitse kerkgemeenschappen en groepsinitiatieven. In Antwerpen en Luik worden eveneens Duitse culturele evenementen aangeboden.
Naar het begin van de site