Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Cultureel leven in Duitsland

Berühmten Schloss Neuschwanstein in Deutschland, Bayern, von König Ludwig II. im 19. Jahrhundert

Berühmten Schloss Neuschwanstein in Deutschland, Bayern, von König Ludwig II. im 19. Jahrhundert, © Colourbox

Artikel

Nergens anders blijkt de federale structuur van Duitsland duidelijker dan op cultureel vlak. Het onafhankelijke culturele leven van de deelstaten maakte het voor kleine en grote culturele centra mogelijk hun specifiek profiel te ontwikkelen. Duitsland kent een actief cultureel leven dat - gezien zijn rijkdom aan tradities en zijn historische geografie - door grote verscheidenheid gekenmerkt wordt en steeds voor de hele bevolking toegankelijk is.

Op slechts enkele uitzonderingen na behoort de bevoegdheid in culturele materies tot de soevereiniteit van de deelstaten. Daarom heeft de Bondsrepubliek Duitsland nog nooit een Bondsminister van Cultuur gekend. Weliswaar heeft de in functie zijnde Bondsregering een Staatsminister voor culturele aangelegenheden bij de Bondskanselier benoemd.

Ook het onderwijsbeleid behoort grotendeels tot de bevoegdheid van de deelstaten. Belangrijke coördinerende afspraken van de deelstaten onderling worden behartigd door de Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) die tevens een samenwerkings­orgaan is.

Van de oude meesters tot de hedendaagse webkunst kan u zich laten inspireren door deze aanbevelingen en info’s omtrent evenementen. U heeft er de keuze tussen theater, dans, muziek, beeldende kunsten of literatuur. Bovendien komt u het laatste nieuws over het cultuurbeleid in Duitsland en Duitse culturele betrekkingen op internationaal vlak te weten. Meer hierover

Inlichtingen met betrekking tot het Duitse schoolsysteem (o.a. vakantieregeling):  http://www.kmk.org

http://www.bildungsserver.de

Naar het begin van de site