Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Het Goethe-Institut in België

Logo Goethe-Institut

Logo Goethe-Institut, © Goethe-Institut

Artikel

Het Goethe-Institut Brüssel is …

... Duitsland in België:
België en Duitsland zijn eng met elkaar verbonden: beide zijn vanaf het begin actief betrokken bij de uitbouw van de Europese Unie. De beide landen zijn nu politiek vriendschappelijk verbonden en economisch sterk vervlochten. Het Goethe-Institut Brüssel wil ook de culturele banden tussen beide landen versterken door een intense uitwisseling en de interesse voor het Duits, de derde taal in België, bevorderen.

... meer taal:
Het taalcursusaanbod omvat cursussen voor groepen en individuele personen en bieden een intensieve en afwisselende taaltraining. Naast het standaardaanbod voor volwassenen zijn er speciale cursussen, zoals een literatuurcursus, een schrijfworkshop en een aanbod voor kinderen. De docenten zijn hooggekwalificeerde moedertaalsprekers. De tests van het Goethe-Institut zijn voor alle taalniveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader wereldwijd erkend.
"Service en advies voor het Duitsonderricht": Het Goethe-Institut ondersteunt de docenten Duits in hun opdracht, ondermeer met onderwijs- en promotiemateriaal en een opleidingsaanbod. Daarbij werkt het Goethe-Institut Brüssel samen met scholen, hogescholen, de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV) en de onderwijsinstanties in België.

... meer cultuur:
Het Goethe-Institut Brüssel wil de hedendaagse Duitse kunst- en cultuurscène laten ervaren: door films, literatuur, muziek, dans of theater. Zo wordt een ontmoeting mogelijk tussen kunst en kunstenaars, tussen cultuur en denken uit Duitsland en België in een Europees kader. Het cultuur-team streeft er naar de thema’s van het actuele debat op te nemen en voor te stellen.

... meer informatie:
Het Goethe-Institut Brüssel biedt een ruim informatieaanbod voor een veelzijdig beeld van Duitsland en met bijzondere aandacht voor interculturele aspecten. In specifieke webdossiers worden actuele thema’s belicht vanuit het standpunt van Duitsland én van België. Zowel op de website, op facebook en in nieuwsbrieven staat uitgebreide informatie over het taal- en cultuurprogramma, over Duitstalige instanties ter plaatse, over het cultuuraanbod in Duitsland en over de pers.

... Duitsland in Europa:
Het Goethe-Institut Brüssel bevindt zich in het centrum van de Brusselse Europese wijk. Op Europees niveau zijn wij drievoudig actief:

Het Goethe-Institut Brüssel is lid van EUNIC, het Netwerk van Europese cultuurinstituten en neemt in dat kader deel aan gemeenschappelijke culturele projecten

Het Goethe-Institut Brüssel ondersteunt als Verbindingsbureau bij de Europese instellingen het wereldwijde netwerk van Goethe-Instituten

Het Goethe-Institut Brüssel stuurt als regionaal Instituut de werking aan van 22 Instituten in Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal en Spanje.

verdere inhouden

Omschrijving

Contact Goethe-Institut

Telefoon

+32 (0)2/ 58 58 500

Straatnaam

Rue Belliardstraat 58, 1040 Brussel

Website

Goethe-Institut Brüssel

https://www.goethe.de

E-mail

info-bruessel@goethe.de

Naar het begin van de site