Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Toespraak van Ambassadeur Lüdeking naar aanleiding van de Dag van de Duitse Eenheid

null

null, © Colourbox

03.10.2017 - Artikel

- alleen het gesproken woord geldt –

3 oktober 1990 is de dag van het herstel van de eenheid van Duitsland dat het einde betekende van een splitsing van meer dan 40 jaar. Dit is een dag om te vieren, een dag waarop wij, Duitsers, ook trots kunnen zijn.

Wij kunnen niet enkel trots zijn op het feit DAT de hereniging bereikt werd, maar wij, Duitsers, kunnen ook bijzonder trots zijn op het feit HOE de hereniging bereikt werd: met geduld, vreedzaam, met een duidelijk waarden-kompas en een vaste overtuiging in de eenwording van Europa. Daarmee zijn de richtwaarden die centraal staan in de Duitse politiek en die tot op de dag van vandaag voor ons, Duitsers, bepalend zijn, gedefinieerd.

Deze centrale waarden komen voort uit de lessen die getrokken zijn uit de bloedige geschiedenis van de 20e eeuw. Ik denk dat het belangrijk is om vandaag daaraan te herinneren, op een moment waar enkele van die belangrijke lessen schijnbaar achteloos over boord worden gegooid, bewust genegeerd worden of simpelweg vergeten lijken te worden.

Waarom hebben we geduld en doorzettingsvermogen ook vandaag nodig? Heethoofdigheid en dreigende taal zijn gevaarlijk. Daarom kiezen we zoals bijvoorbeeld in het geval van Noord-Korea voor dialoog en diplomatie. Krijgshaftig vertoon – zo heeft duidelijk gemaakt - leidt tot niets, echter eerder tot niet te onderschatten escalaties. Ook tijdens de Koude Oorlog hebben we altijd – ondanks bestaande tegenstellingen – met geduld en vastberadenheid gezocht naar mogelijkheden voor begrip en oplossingen. Er staat te veel op het spel. Niet het minst laat de actuele herdenking aan de Derde Slag om Ieper 100 jaar geleden ons zien hoe belangrijk en kostbaar vrede is.

Indien we kiezen voor geduld, betekent het niet een passief afwachten maar een actieve, bedachtzame en onvermoeibare inzet voor politieke oplossingen in overeenstemming met onze waarden. Wij moeten een klare kijk voor de realiteiten bewaren, het haalbare op korte termijn in acht nemen en ook de mogelijkheden die zich voordoen met beide handen grijpen. Zo is het gelukt om door geduldig en consequent te zijn de verdeling van Duitsland en Europa te overwinnen.

Daarom moeten we – en daarvan is de hereniging een bewijs en aanmoediging - zonder angsten en wanhoop naar de toekomst kijken. We hebben alle redenen om vertrouwen te hebben.

Ik wil graag nog een ander, voor mij zeer belangrijk punt aanspreken: als we in deze periode de Derde Slag om Ieper herdenken, mogen we niet enkel treuren om de honderdduizenden slachtoffers, maar moeten we ook bewust zijn van het feit dat we tegenover die slachtoffers een plicht hebben, namelijk de plicht om er alles aan te doen om oorlogen te verhinderen. Dit bewustzijn heeft vooruitziende politici na het einde van de Tweede Wereldoorlog laten inzetten op een verenigd Europa. Europa is – en dat wordt al te vaak vergeten – in de eerste plaats een politiek project dat al meer dan 70 jaar voor vrede en welvaart op ons continent gezorgd heeft. Het is dan ook logisch dat de hereniging van de beide Duitse staten onherroepelijk in het Europees eenwordingsproces ingebed werd.

Het stoort mij dat er nu in Europa door enkelen weer een populistisch-nationalistische kaart getrokken wordt. Op die manier wordt naar mijn mening de geschiedenis vergeten en worden de lessen genegeerd die we uit de 20e eeuw moeten trekken. Dit geldt onafhankelijk van het feit – wat me eigenlijk logisch lijkt – dat enkel een sterk, verenigd Europa de mogelijkheid heeft om de actuele omvangrijke en globale uitdagingen doeltreffend aan te pakken, de centrale waarden van vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen en vormgevend invloed uit te oefenen op wereldniveau.

De beschreven basisprincipes zullen ook in de toekomst voor de Duitse buitenlandse politiek leidinggevend blijven. Duitsland blijft een betrouwbare en berekenbare partner. We willen samen met onze vrienden de eenwording van Europa verdiepen. België heeft daarbij een bijzondere rol, we delen immers een gemeenschappelijke visie over de toekomst van Europa.

Staat u mij toe om ter afsluiting nog een woordje te zeggen over de resultaten van de jongste verkiezingen van de Duitse Bondsdag. De betekenis van deze verkiezingen werd door velen onderschat, er werd namelijk uitgegaan van het feit dat alles bij het oude zou blijven. Nu blijkt dat we voor mogelijk lange discussies en onderhandelingen staan voor de vorming van een nieuwe regering.

En toch is er geen reden tot pessimisme of paniekzaaierij. De partij ‘Alternative für Deutschland (AfD)’ heeft weliswaar met 12,6% een beter resultaat geboekt dan velen vermoed hadden. Toch zijn de kiezers van AfD niet enkel rechtsradicalen. De verkiezingsanalyses tonen namelijk dat vele burgers door hun stem aan AfD louter hun protest tot uiting wilden brengen. En het is ook duidelijk dat een overgrote meerderheid van de kiezers, een meerderheid van 87,4% juist NIET voor de AfD gestemd heeft.

En ook hier is het aangewezen om eraan te herinneren wat de Duitse hereniging ons geleerd heeft: voor een succesvolle samenleving in Duitsland is een maatschappelijke solidariteit onontbeerlijk. Deze is enkel te bereiken op basis van een gemeenschappelijk begrip van geldende basisprincipes en regels, een uitgesproken burgerzin en een oriëntering naar een algemeen welzijn. Het falen of uitzonderingen op onze vrije-democratische grondbeginselen zijn net zo min te tolereren als storingen van de sociale vrede door bijvoorbeeld gebrekkige gelijkheid van kansen en een buitensporig uit elkaar driften van arm en rijk.

Ik ben ervan overtuigd: op basis van onze historische ervaringen en op basis van onze ervaringen met de hereniging zal er niets veranderen aan het in de Bondsdag heersende bewustzijn voor de democratische verantwoordelijkheid.

De dag van de Duitse Eenheid is aanleiding voor moed, hoop en zelfvertrouwen. Ook in moeilijke tijden gaan we de uitdagingen aan en zullen we deze overwinnen, samen met onze Europese vrienden.

(vertaling uit het Duits)

Naar het begin van de site