Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Duitsland na de verkiezingen 2017

Colourbox

Colourbox, © Colourbox

27.09.2017 - Artikel

Duitsland heeft gekozen. De vrije en eerlijke verkiezingen zijn het bewijs van een gerijpte democratie en een functionerend parlementarisme. Positief is ook dat, na een teruggang van het opkomstpercentage bij de laatste Bondsdagverkiezingen, de opkomst dit keer met een percentage van 76,2% opnieuw opmerkelijk is toegenomen.


De verkiezingsuitslag is nu het onderwerp van vele discussies en analyses. Wat het standpunt ook moge zijn, het zal het belang van deze verkiezing alleen maar benadrukken. Het belang is in de laatste weken voor de verkiezingen door vele waarnemers, die vermoedden dat alles bij het oude zou blijven, erg onderschat. Weliswaar heeft de CDU/CSU nu nog een keer het mandaat gekregen om de nieuwe regering te vormen, maar toch is al te voorzien dat er in de komende dagen en weken moeilijke discussies en onderhandelingen m.b.t. de regeringsvorming zullen komen. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor centrale thema’s van het politiek beleid.


Het resultaat van de partij “Alternative für Deutschland” (AfD) stond in het middelpunt van vele reacties zowel in Duitsland alsook hier in België en in andere Europese staten. Deze partij heeft gedurende de verkiezingscampagne met haar xenofobe, racistische en rechts-extreme uitlatingen geprovoceerd. Ze heeft na het voorlopig eindresultaat met 12,6% beter gescoord dan velen hadden vermoed. En toch mogen er geen onjuiste conclusies worden getrokken. De kiezers van de AfD zijn niet allen rechtse extremisten; de analyses van de verkiezingen tonen duidelijk aan dat vele mensen louter om te protesteren voor de AfD gestemd hebben. Deze proteststem bleek misschien voor velen ook in zoverre een optie te zijn geweest aangezien volgens enquêtes vóór de verkiezingen er algemeen van uitgegaan werd dat er geen fundamentele veranderingen zouden plaatsvinden. Nochtans is het protest serieus te nemen. De zorgen van een reeks burgers – al zijn ze maar een minderheid – mogen niet gewoon genegeerd worden of als irrelevant worden geacht. Een democratie wordt precies daardoor gekenmerkt dat ze niet enkel uit de dominantie van een meerderheid over een minderheid bestaat, maar dat ook de belangen van minderheden in het kader van een democratisch besluitvormingsproces gewaardeerd en gerespecteerd worden. Een stabiele en democratische gemeenschap moet ervoor zorgen dat ze niet uiteen valt en de maatschappelijke algemene consensus gevrijwaard blijft. Zo heeft ook niemand er baat bij wanneer bv. de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.


Bovendien geldt: zelfs als 12,6% voor de AfD gestemd heeft, zo heeft toch een overweldigende meerderheid van 87,4% van de kiezers anders beslist. Naar mijn mening moeten wij erop letten dat we de verkiezingsresultaten niet onnodig dramatiseren. Er is geen reden tot alarmisme of overdreven angst. Ik zie, ongeacht de uitdagingen die met de verkiezingsresultaten verbonden zijn, met vertrouwen de toekomst tegemoet. Op basis van de historische ervaringen en het scepticisme tegenover extremisme en fanatisme heb ik er alle vertrouwen in dat deze situatie niets afdoet aan het in de Bundestag heersende bewustzijn voor verantwoordelijkheid en voor de overeenkomsten die de democraten delen die aan een waardenconsensus gehecht zijn. Nu is het aan de AfD om te bewijzen dat zij ook over de inhoudelijke verschillen heen de algemene consensus en een constructieve parlementaire samenwerking kunnen respecteren.


In de loop van de volgende dagen en weken is het de bedoeling om op basis van de verkiezingsuitslag een stabiele en efficiënte regering te vormen. Dit is een grote verantwoordelijkheid waarmee de volksvertegenwoordigers en partijen van het nieuw verkozen parlement zullen geconfronteerd worden omdat het net nu erom gaat moeilijke uitdagingen aan te pakken en te overwinnen. Niet alleen Duitsland staat voor zulke uitdagingen, ook heel Europa en de internationale gemeenschap dienen deze aan te pakken.


Zo gaat het bijvoorbeeld gezien de vijandige retoriek op het actuele wereldtoneel daarom om een bijdrage tot consolidatie van veiligheid en vrede te leveren, waardoor de verzekering van continuïteit bij het Duits buitenlands beleid, dat op dialoog en samenwerking rekent, een belangrijke plaats inneemt. En omdat de lidstaten van de Europese Unie in een geglobaliseerde wereld met talrijke uitdagingen alleen gezamenlijk invloed kunnen uitoefenen dienen de inspanningen voor een goede toekomst van de Unie in de komende maanden met grote vastberadenheid te worden voortgezet. Om dit doeleinde te bereiken moet men het bewustzijn voor de Europese Unie als een politiek project dat ons reeds meer dan 70 jaren vrede en vrijheid in Europa verzekerd heeft versterken en de voordelen die de EU voor elke burger brengt waarneembaar maken. Daarnaast wachten de nieuwe federale regering ook belangrijke taken in de binnenlandse politiek, welke – en dit mag de actueel zeer goede economische toestand van Duistland niet verhullen - ook betrekking hebben tot zeer fundamentele kwesties zoals de duurzame cohesie van onze samenlevingen.

door Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België

Verschenen op 27 september op de Duitstalige website van VRT

Naar het begin van de site