Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Veelbelovende ontwikkeling van de Duits-Belgische economische relaties

null

null, © Colourbox

27.09.2017 - Artikel

Dat de Duits-Belgische economische relaties goed zijn, mag algemeen geweten zijn. Onderschat wordt echter hoe goed ze zijn. Niet alleen hoort België bij de tien belangrijkste handelspartners van Duitsland, opmerkelijk is daarnaast ook het hoge aantal Duitse directe investeringen in België. Deze vormen een belangrijke graadmeter voor de intensiteit van de economische relaties en de verwevenheid van de beide nationale economieën. Volgens de laatst beschikbare statistieken bedragen de directe investeringen in België ongeveer 42 miljard euro (eind 2015). België plaatst zich daarmee, na de VS, Groot-Brittannië, China en Luxemburg, op de vijfde plaats in de lijst van Duitse directe investeringen in het buitenland (rekening houdend met het feit dat Luxemburg een uitzonderlijk geval is).

De vooruitzichten voor de verdere ontwikkeling van de economische relaties zijn goed. In 2016 was er bijvoorbeeld al een duidelijke opleving van de handel. Die is in de eerste helft van 2017 met 6,5% naar circa 44 miljard euro gestegen, waaronder bijzonder sterk de Belgische exporten naar Duitsland. Een belangrijke rol spelen de goede Belgische economische vooruitzichten. De Belgische economie zou in 2017 met 1,5% groeien en daar in 2018 nog eens 1,7% bovenop doen. Ook de investeringen zouden naar verwachting van de Europese Commissie in dit jaar en in het volgende jaar sterk stijgen.

De economische ontwikkeling in België biedt Duitse aanbieders en investeerders net ook veel kansen. De Belgische binnenlandse vraag groeit en zo zou ook de Belgische import van goederen en dienstverleningen in dit en het volgende jaar duidelijk met telkens meer dan 3,5% toenemen. Ook de aanstaande infrastructuurprojecten, bijvoorbeeld in het verkeer, alsook de uitbreiding van de industriële capaciteiten en drukke bouwwerkzaamheden zullen kansen voor investeringsplannen bieden.

De Duitse Ambassade in Brussel ondersteunt, waar mogelijk, de bevordering van wederzijdse economische relaties. In de laatste maanden hebben we daarbij vooral evenementen ter stimulatie van de economische relaties tussen Wallonië en Duitsland, ter verdieping van de relaties in het energiebeleid, en – in reactie op een uitgesproken interesse zowel in Vlaanderen als in Wallonië – evenementen rond duaal leren georganiseerd. Ook de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel debelux staat met haar breed serviceaanbod voor iedereen die de handels- en investeringsrelaties tussen Duitsland en België wil versterken ter beschikking. Economische relaties zijn geen eenrichtingsverkeer; een versterking van eender welke aard – zij het aan Belgische of Duitse kant – komt beide landen ten goede.

door Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk Belgie

verschenen op 27 september 2017 in het Duits in Grenz-Echo

Naar het begin van de site