Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Een voorbeeld: Duits-Belgische samenwerking voor de Europese veiligheid

Belgien und Deutschland

Belgien und Deutschland, © Colourbox

06.07.2016 - Artikel

Op dit moment is alle aandacht gericht op de uitkomst van het Brits referendum over het al dan niet blijven bij de EU. Is het dan wel gepast om in de actuele situatie over de Duits-Belgische samenwerking te spreken op vlak van defensie? Mijn antwoord hierop luidt eenduidig JA.

Wij als Europeanen zijn eraan gewend om vele zaken als vanzelfsprekend te beschouwen of om er niet verder over na te denken. Echter, de Duits-Belgische samenwerking op vlak van veiligheid is een goed voorbeeld van de noodzaak van een hechte samenwerking gebaseerd op vertrouwen om zo tot werkzame oplossingen te komen van veelvuldige veiligheidsvraagstukken waarmee Europa te kampen heeft. De eisen en verwachtingen jegens de EU als strategische partner van de NAVO op dit continent zullen groeien. Europa zal in toenemende mate haar eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen om haar veiligheid te garanderen. De aanzienlijke instabiliteitsrisico’s in het Nabije Oosten en Noord-Afrika, vooral de bedreiging door de Islamitische Staat illustreren dit feit. De EU moet zich gewaar worden van haar plaats inzake veiligheidspolitiek en het belang om deze politiek vorm te geven. De EU kan - gezien de verscherpte dreiging en andere veiligheidsrisico’s - niet anders dan een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid creëren, gestoeld op solidariteit en samenwerking onder de lidstaten.

Duitsland en België onderhouden al jaren een samenwerking op vlak van defensie die gebaseerd is op vertrouwen en zich al bewezen heeft. Zij omvat niet alleen het wederzijds gebruik van opleidingscentra of bv. het tot op heden gemeenschappelijk engagement onder moeilijke omstandigheden in het noorden van Afghanistan. België en Duitsland dragen ook bij in de bestrijding van islamitische rebellen door de opleiding van het Malinees leger in het kader van de EU-trainingsmissie in Mali (EUTM). Vanaf 3 juli zal België de leiding van deze missie van Duitsland overnemen. Ik feliciteer België met deze beslissing. Duitsland verheugt zich op de voortzetting van de reeds goede bilaterale samenwerking in Mali onder het Belgisch commando.

De Belgische verantwoordelijkheidszin voor de veiligheid in Europa is indrukwekkend. Zo zal België naast haar ondersteuning in de opleiding voor het Irakees leger vanaf juli 2016 ook weer zes gevechtsvliegtuigen van het type F 16 inzetten ter bestrijding van IS vanuit de lucht. De NAVO-top op 8 en 9 juli in Warschau zal, zoals ook al bij de voorafgaande top in Wales het geval was, zich intensief met de wijzigende veiligheidsomgeving van Europa moeten uiteenzetten. Daarbij zal de versterking van de NAVO-aanwezigheid op het oostelijk gebied van de alliantie een belangrijke rol spelen. De ministers van Defensie van de NAVO zijn recentelijk overeengekomen - op basis van het rotatieprincipe en onder eerbiediging van de NAVO-Rusland Stichtingsakte - multinationale strijdmachten ter grootte van een bataljon naar de drie Baltische staten en naar Polen te sturen.

Duitsland heeft zich bereid verklaard de leiding van een van deze vier multinationale bataljons over te nemen. Naar mijn mening zou het wenselijk zijn indien hiermede weer een aanknopingspunt gevormd wordt voor een samenwerking tussen de strijdkrachten van onze beide landen.

       

door Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België

gepubliceerd op 6 juli 2016 in La Libre Belgique

Naar het begin van de site