Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Adresse und Öffnungszeiten

Omschrijving

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland,

Leidinggevende

Ambassadeur Rüdiger Lüdeking

Plaats

Brussel

Postcode

1040

Telefoon:

+320 2 787 1800

Fax:

+320 2 787 2800

Postadres

Jacques de Lalaingstraat 8-14

Land

België

Contact met Ambassade