Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Honoraire consuls

Artikel

De Duitse ambassade te Brussel beschikt over een netwerk van honorair consuls in vijf ambtsdistricten: In de provincies Antwerpen, Luik, Vlaams-Brabant, West-Vlaan­deren en in de Duitstalige Gemeenschap ondersteunt telkens een honorair consul (m/v) op voortreffelijke wijze het werk van de ambassade.

Zij leveren een belangrijke bijdrage tot de samenwerking tussen de Bondsrepubliek Duits­land en het Koninkrijk België, met name op het gebied van het economisch beleid m.b.t. het buitenland, cultuur, rechtsbedeling en verkeer. Zij adviseren Duitse en inheemse juridi­sche personen en verlenen hen bijstand en oefenen aan hen overgedragen consulaire func­ties uit.

Honorair consuls zijn onbezoldigd werkzame personen, die telkens in het gastland van de ambassade op basis van hun jarenlange beroepservaring goede contacten onderhouden en goed vertrouwd zijn met de lokale situatie.

Honorair consuls zijn niet tot permanente aanwezigheid verplicht. Evenmin zijn zij in juridische en consulaire aangelegenheden onderhevig aan exclusieve bevoegdheidsregelingen.

Aangezien zij slechts bij uitzondering en in nauwe coördinatie met de ambassade belast zijn met de behandeling van individuele juridische en consulaire dossiers, verzoeken wij u vriendelijk, aanvragen die onder de dienst juridische en consulaire zaken van de ambassade te Brussel vallen rechtstreeks tot deze ambassade te willen richten. 

In individuele gevallen en bij gegronde redenen kan op haar initiatief eventueel een overdracht van het dossier naar de plaatselijk bevoegde honorair consul plaatsvinden.

Lijst honoraire consuls

Omschrijving

Provincie Antwerpen

Leidinggevende

Wouter De Geest

Telefoon

+32 479 980 471

Fax

+32 479 980 471

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: 9.00u – 12.00u
(enkel op afspraak)

E-mail

antwerpen@hk-diplo.de

Omschrijving

Provincie Vlaams-Brabant

Leidinggevende

Vincent Jacobs

Telefoon

+32 2 710 10 30

Fax

+32 2 710 10 40

Postadres

DEKRA

Leuvensesteenweg 510/30, 1930 Zaventem 

Openingstijden

ma-vrij 09.00u – 12.00u
(enkel na telefonische afspraak)

E-mail

zaventem@hk-diplo.de

Omschrijving

Provincie Oost- en West-Vlaanderen

Leidinggevende

Erna Vienne

Telefoon

+32 5 078 17 10

Mobiel telefoonnummer

+32 475 24 19 13

Fax

+32 5 078 17 10

Postadres

Stationstraat 106/0-01

8020  Oostkamp

E-mail

Zeebruegge@hk-diplo.de

Omschrijving

Provincies Luxemburg, Namen en Luik (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap)

Leidinggevende

Louis Maraite

Mobiel telefoonnummer

+32 4 366 84 55 of +32 4 230 57 68

Fax

+32 4 230 57 69

Postadres

Rue des Hirondelles 59

4000 Luik

E-mail

luettich@hk-diplo.de

Omschrijving

Duitstalige Gemeenschap in provincie Luik

Leidinggevende

Ridder Yves Noël

Telefoon

+32 8 787 88 10

Fax

+32 8 785 86 84

Postadres

Gert-Noël-Straße 1
4731 Eynatten

E-mail

eupen@hk-diplo.de

Naar het begin van de site