Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Visa/ Wetgeving met betrekking tot buitenlanders

Artikel
Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.
Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen © dpa

Deze pagina is niet up-to-date. We doen ons best om deze zo snel mogelijk te actualiseren. Gelieve in de tussentijd onze Duitstalige, Franstalige of Engelstalige pagina's met informatie over visa te consulteren.

U kunt nu een afspraak maken via ons reserveringssysteem.
Gelieve er rekening mee te houden dat we niet elke week visumafspraken kunnen garanderen en dat ons reserveringssysteem u slechts afspraken kan tonen voor één week . Nieuwe data zullen regelmatig worden vrijgegeven.

De visa-afdeling behandelt alleen visum-aanvragen van personen die doorgaans (minstens 6 maanden) legaal in België verblijven.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  1. Verblijf in Duitsland tot maximaal 3 maanden per halfjaar (b.v. t.b.v. bezoeksreizen):

Iedere buitenlander die hiervoor principieel aan de visumplicht onderworpen zou zijn benodigt géén visum voor het binnenkomen van Duitsland voorzover hij/ zij in het bezit is van:

een geldig nationaal paspoort en

een geldige Belgische verblijfsvergunning:

  • een identiteitskaart voor vreemdelingen of
  • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

2. Verblijf in Duitsland van meer dan 3 maanden (b.v. t.b.v. gezinshereniging, het opnemen van werk, studieverblijf):

Een dergelijke visumaanvraag dient persoonlijk bij de ambassade ingediend te worden. De behandeling van dergelijke aanvragen geschiedt doorgaans in samenwerking met de nationale Duitse instanties en vergt ± 6-8 weken. Totdat een beslissing inzake de visum-aanvraag genomen is, dient de woon-/verblijfplaats in België te zijn.

Afspraak maken

Openingsuren en adres van de Ambassade

Naar het begin van de site