Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Toelichting omtrent het verkrijgen van akten van de burgerlijke stand

Artikel

Duitse en Belgische akten van burgerlijke stand worden wederzijds erkend, d.w.z. er is noch een legalisatie nodig noch de apostille. Het verdient echter steeds aanbeveling internationale akten van de burgerlijke stand (internationale Urkunden) aan te vragen, aangezien deze formulieren meertalig opgemaakt zijn.


Akten van burgerlijke stand in Duitsland

Indien u akten van de burgerlijke stand zoals b.v. een geboorte-, een huwelijks- of een overlijdensakte uit Duitsland nodig heeft, gelieve zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand (Standesamt). De bevoegde dienst van de burgerlijke stand is degene in wiens rechtsgebied zich het geval van burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, geregistreerd partnerschap) heeft voorgedaan.
Bijvoorbeeld: Werd Mijnheer X in Hannover geboren en moet hij een nieuwe geboorteakte hebben, zo mag hij deze bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Hannover bestellen.

Vrijwel alle steden en gemeenten beschikken over een homepage, en akten kunnen grotendeels ook via e-mail aangevraagd worden. Gebruikelijke internetzoekmachines vergemakkelijken het opsporen van het bevoegd ambt van burgerlijke zaken. Indien u gewoon de zoekterm „Standesamt“ en de naam van de bijbehorende stad intikt, zal u de contactgegevens van het bevoegd ambt vinden.


Indien u akten van de burgerlijke stand wilt aanvragen, moet u altijd uw postadres aangeven omdat authentieke akten niet per e-mail worden verstuurd.

Belangrijk: Gelieve bij bestelling ook uw telefoonnummer en e-mailadres aan te geven in geval van eventueel bijkomende vragen.

De ambassade raadt u aan om een fotokopie van het paspoort of de identiteitskaart van de aanvrager toe te voegen, desnoods ook een passende volmacht.

Gelieve a.u.b. ook naast uw volledige naam ook de geboortedatum, de datum van het geval (trouwdag enz.) te vermelden alsook voor welke doeleinden het document moet dienen.


De kosten voor de akten worden overeenkomstig het reglement inzake vergoedingen van elk Duitse deelstaat aangerekend en zijn direct aan het bepaald ambt van burgerlijke stand over te maken.

Een storting via de ambassade is niet mogelijk.

In geval dat een akte vanuit het buitenland aangevraagd wordt, kunnen bijkomende kosten, b.v. voor port, worden aangerekend. Gelieve bij de bevoegde gemeente naar de precieze kosten te informeren.

Meer informatie


Naar het begin van de site