Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Verklaring over de toegankelijkheid van deze website

17.09.2020 - Artikel

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn buitenlandse missies streven ernaar, hun eigen webpagina’s volledig toegankelijk te maken overeenstemmend de nationale wetgeving betreffend de omzetting van de EU-richtlijn 2016/2102 van het Europese Parlement en de Raad.

Deze verklaring over de toegankelijkheid geldt voor de actueel op internet toegankelijke versie van deze website.

Ze werd op 17 september 2020 verstrekt.

Welke onderdelen van de website zijn niet toegankelijk?

De volgende onderdelen zijn nog niet volledig toegankelijk:

  • PDF-bestanden. We doen ons best om zo snel mogelijk de nog niet toegankelijke PDF-bestanden door toegankelijke versies te vervangen
  • deels video-ondertitels. We streven ermaar zo snel mogelijk na de publicatie op de website de ondertitels toe te voegen, als die nog niet in de publicatie zijn opgenomen.

Feedback en contact

Hebt u tijdens de toegang tot de inhouden van deze website gebreken of tekorten vastgesteld? Of hebt u nog vragen m.b.t. het thema toegankelijkheid? Aarzel dan niet ons te contacteren. Gelieve daarvoor het feedbackformulier te gebruiken.

U kunt ons ook per post of telefoon contacteren.

Of u kunt ook uw aanvraag hier in Duitse gebarentaal indienen. Gelieve rekening te houden met het feit dat deze gebarentaaltelefoon enkel in het Duits kan worden gebruikt.

Bemiddelingsprocedure

De vertegenwoordiger van de Duitse federale regering, belast met de belangen en behoeftes van personen met een handicap, is ook verantwoordelijk voor de Dienst Bemiddeling volgens § 16 BGG (de Duitse wet over de gelijkstelling van gehandicapten). Dit bemiddelingsorgaan heeft tot taak de conflicten tussen mensen met een handicap en de openbare diensten van de federale instellingen op te lossen.

U mag de bemiddelingsdienst inschakelen als u met de antwoorden die u door de boven genoemde contactmogelijkheden verkreeg niet tevreden bent. Het gaat daarbij niet erom een winnaar of een verliezer vast te stellen. Het doel is eerder met de hulp van de bemiddelingsdienst gemeenschappelijk en buitengerechtelijk een oplossing voor een bepaald probleem te kunnen vinden.

De bemiddelingsprocedure is gratis en u heeft ook geen juridische bijstand nodig.

Op de internetpagina van de bemiddelingsdienst vindt u de informatie m.b.t. de bemiddelingsprocedure (in het Duits en in het Engels). Daar kunt u ook lezen hoe de procedure feitelijk in zijn werk gaat en hoe u een aanvraag voor een bemiddeling kunt indienen.

De bemiddelingsdienst is bereikbaar op volgend adres:

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
Mauerstraße 53
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 527-2805
Fax: +49 (0)30 18 527-2901

E-Mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de
Internet: https://www.behindertenbeauftragter.de/Languages/EN/english-node.html

Naar het begin van de site