Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor sollicitaites bij Duitse vertegenwoordigingen in het buitenland

Une clé USB et un cadenas à code posés sur un clavier d'ordinateur

Protection des données, © colourbox.de

13.09.2021 - Artikel

Wij waarderen uw interesse in het werken bij een Duitse vertegenwoordiging in het buitenland. Met de volgende informatie willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en voldoen aan onze informatieplicht (artikel 13 AVG):

Bevoegde instantie en toezichthouder voor gegevensbescherming

Overeenkomstig artikel 2 van de wet op de buitenlandse dienst (GAD) vormen het federale ministerie van Buitenlandse Zaken (hoofdkantoor) en de vertegenwoordigingen in het buitenland samen één federale instantie.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig
artikel 4 nr. 7 AVG is het federaal ministerie van Buitenlandse Zaken:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlijn
Telefoon: +49 (0)30 18-17-0
Burgerservicepunt: +49 (0)30 18-17-2000
Fax: +49 (0)30 18-17-3402
Website: www.auswaertiges-amt.de


Contactformulier – Burgerservicepunt

U kunt de toezichthoud(st)er voor gegevensbescherming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bereiken op:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlijn
Tel.: +49 (0)30 18-17-2711
Fax: +49 (0)30 18-17-5 1733

Contactformulier – Toezichthouder voor gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon voor gegevensbescherming bij de betrokken vertegenwoordiging in het buitenland. Informatie over hoe u contact kunt opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw vertegenwoordiging, vindt u onderaan deze webpagina.

Rechtsgrondslag en doeleinde van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de sollicitatieprocedure.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 §1b) AVG of artikel 88 AVG juncto § 26 van de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) of landspecifieke bepalingen. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het besluit over de motivering van een werkgelegenheid.

Verdere verwerking, zoals opname in een sollicitanten- of reservelijst voor toekomstige vacatures, vindt alleen plaats met uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a), artikel 9 lid 2 a), AVG.

Bewaringsduur van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden na afloop van de selectieprocedure als volgt opgeslagen:

  • in de regel zes maanden als u niet in aanmerking kon komen voor de sollicitatieprocedure;
  • voor maximaal één jaar, indien u ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen op een sollicitanten- of een reservelijst;
  • voor de duur van uw dienstverband indien u met succes aan de sollicitatieprocedure hebt deelgenomen.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist.

Uw rechten

a. Als betrokkene heeft u de volgende rechten indien aan de voorwaarden is voldaan:

  • Recht op inzage (artikel 15 AVG),
  • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG),
  • Recht op verwijdering van gegevens (artikel 17 AVG),
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG),
  • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (artikel 21 AVG).

b. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (bv. opname op een sollicitantenlijst), hebt u het recht deze toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de erdere toestemming heeft plaatsgevonden (artikel 7, lid 3, AVG).

c. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 77 AVG). De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Duitse missies in het buitenland is de federale toezichthoud(st)er voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie.

Contactpersoon voor gegevensbescherming van de Duitse ambassade

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België

Jacques de Lalaingstraat 8-14, 1040 Brussel

Contact: contactformulier


Naar het begin van de site