Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Honoraire consuls

Artikel

De Duitse ambassade te Brussel beschikt over een netwerk van honorair consuls in vier ambtsdistricten: In de provincies Antwerpen, Luik, Vlaams-Brabant en in de Duitstalige Gemeenschap ondersteunt telkens een honorair consul op voortreffelijke wijze het werk van de ambassade.

Zij leveren een belangrijke bijdrage tot de samenwerking tussen de Bondsrepubliek Duits­land en het Koninkrijk België, met name op het gebied van het economisch beleid m.b.t. het buitenland, cultuur, rechtsbedeling en verkeer. Zij adviseren Duitse en inheemse juridi­sche personen en verlenen hen bijstand en oefenen aan hen overgedragen consulaire func­ties uit.

Honorair consuls zijn onbezoldigd werkzame personen, die telkens in het gastland van de ambassade op basis van hun jarenlange beroepservaring goede contacten onderhouden en goed vertrouwd zijn met de lokale situatie.

Honorair consuls zijn niet tot permanente aanwezigheid verplicht. Evenmin zijn zij in juridische en consulaire aangelegenheden onderhevig aan exclusieve bevoegdheidsregelingen.

Aangezien zij slechts bij uitzondering en in nauwe coördinatie met de ambassade belast zijn met de behandeling van individuele juridische en consulaire dossiers, verzoeken wij u vriendelijk, aanvragen die onder de dienst juridische en consulaire zaken van de ambassade te Brussel vallen rechtstreeks tot deze ambassade te willen richten. 

In individuele gevallen en bij gegronde redenen kan op haar initiatief eventueel een overdracht van het dossier naar de plaatselijk bevoegde honorair consul plaatsvinden.

Lijst honoraire consuls

Omschrijving

Honoraire consul van de Bondsrepubliek Duitsland

Leiding

momenteel niet bezet

Plaats

Antwerpen

Ambtsgebied

Provincie Antwerpen. Overkoepelende buitenlandse diplomatieke instantie: Duitse ambassade te Brussel

Omschrijving

Honoraire consul van de Bondsrepubliek Duitsland

Leiding

Vincent Jacobs

Plaats

Zaventem

Postadres

DEKRA

Leuvensesteenweg 510/30, 1930 Zaventem 

Ambtsgebied

Provincie Vlaams-Brabant. Overkoepelende buitenlandse diplomatieke instantie: Duitse ambassade te Brussel

Openingstijden

ma-vrij 09.00u – 12.00u
(enkel na telefonische afspraak)

E-mail

Telefoon

+32 2 710 10 30

Fax

+32 2 710 10 40

Omschrijving

Honoraire consul van de Bondsrepubliek Duitsland

Leiding

Clemens Scholzen

Plaats

Eupen

Postadres

Honoraire consul van de Bondsrepubliek Duitsland
c/o IHK Eupen-Malmedy-St. Vith
Herbesthaler Straße
4700 Eupen

Ambtsgebied

Duitstalige Gemeenschap in de Provincie Luik. Overkoepelende buitenlandse diplomatieke instantie: Duitse ambassade te Brussel.

E-mail

Telefoon

+32 87 55 59 63

Omschrijving

Honoraire consul van de Bondsrepubliek Duitsland

Leiding

Christian Behrendt

Plaats

Luik

Adres

Rue de Campine 277, 4000 Luik

Postadres

Honoraire consul van de Bondsrepubliek Duitsland, Rue de Campine 277, 4000 Luik

Ambtsgebied

Provincies Luxemburg, Namen en Luik ( met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap). Overkoepelende buitenlandse diplomatieke instantie: Duitse ambassade te Brussel

E-mail

Telefoon

+32 (0) 470 72 37 22
Naar het begin van de site