Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Waarmerkingen, certificaten en opstellen van notariële akten

Seal Stempel und Stift schriftlich Business Papierdokument

Seal Stempel und Stift schriftlich Business Papierdokument, © Colourbox

27.01.2021 - Artikel

Door het waarmerken van uw handtekening bevestigt een Consulaire medewerker/-ster dat u inderdaad een document zelf ondertekend hebt of dat u beweert dat de handtekening die erop staat wel de uwe is.

Gelieve voor de gemaakte afspraak het document en uw identiteitskaart of paspoort mee te brengen. Een Belgische verblijfskaart volstaat in de regel daarvoor niet.

Een waarmerking van handtekening is in de volgende gevallen vereist:

  • Verwerping van een nalatenschap. Voor meer informatie daarover lees hier.
  • Verklaring over uw toestemming. Deze verklaring is vereist, wanneer u in Duitsland een onroerend goed wilt kopen of verkopen en voor de afspraak met de notaris niet in persoon aanwezig kan zijn.
  • Aanvraag voor een Duits uittreksel uit het strafregister. Het aanvraagformulier vindt u hier.
  • Aanvraag voor het verkrijgen van inlichtingen uit het Duits centraal vreemdelingenregister. Het aanvraagformulier vindt u hier.
  • Verklaringen m.b.t. het recht over vennootschappen of verenigingen.
  • Toestemming, bij een aanvraag voor een paspoort van een kind, van de ouder die op de datum voor het indienen van de aanvraag niet in persoon kan aanwezig zijn. Het formulier vindt u hier.

De kosten voor een legalisatie van een handtekening belopen zich op 56,43 €.

Indien u een waarmerking van kopieën nodig zou hebben, gelieve a.u.b. voor uw afspraak de originele akte of het originele document, welke u wilt laten waarmerken, mee te brengen. De kosten hiervoor belopen zich op 31,50 € voor elke kopie.

Voor legalisaties of waarmerkingen moet een vergoeding worden betaald. De kosten ervan mogen contant ofwel met een Visa/Mastercard bankkaard worden betaald.

Voor een waarmerking gelieve alvorens a.u.b. een afspraak te maken door op deze link te klikken.

De consulaire dienst van onze diplomatieke missie geeft attesten of verklaringen af zoals bv.:

  • het jaarlijkse bewijs van leven/levensbewijs voor de Duitse pensioendiensten. Voor meer informatie op dat gebied, klik hier.
  • attesten van grensoverschrijding (Grensübertrittsbescheinigung) voor personen die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat. Normaliter geeft u de Duitse politie dit attest, en wordt u ook verzoekt daarmee naar de ambassade te gaan. Gelieve voor de afspraak voor dit attest uw paspoort en ook u Belgische verblijfskaart mee te brengen.

Voor een attest, gelieve via deze link een termijn te boeken.

Attesten m.b.t. Duits recht (zg. ‘gewoonterechtattesten‘) geeft de ambassade niet meer af. Voor het geval dat een Belgische autoriteit een dergelijk attest vraagt, vindt u hier meer informatie.

Voor een notariële akte bereidt de consulaire ambtenaar/ambtenares het gewenste document voor, stelt u tijdens de afspraak in kennis van de mogelijke juridische gevolgen ervan en leest u het document voor dat u vervolgens moet goedkeuren en ondertekenen. Maar de diplomatieke missies kunnen niet iedere gewenste authentieke akte opstellen.

Mogelijke authentieke akten die u bij de Duitse ambassade bijvoorbeeld mag verkrijgen zijn:

  • een aanvraag voor een erfrechtverklaring (Erbscheinsantrag) of voor een Europese erfrechtverklaring (Europäisches Nachlasszeugnis). Meer informatie daarover vindt u hier.
  • een aanvaarding van vaderschap of een verklaring van instemming van de moeder. De ambassade authentiseert deze alleen in uitzonderlijke gevallen. Als u kind in België is geboren of zal geboren worden dient u rechtstreeks contact op te nemen met de dienst burgerlijke zaken van uw Belgische gemeente die u de nodige verklaringen daarover zal geven.

Voor een authentieke akte, gelieve een e-mail te sturen aan info@bruessel.diplo.de. Een afspraak via ons geautomatiseerde boekingssysteem hoeft niet, omdat we rechtstreeks daarvoor met u contact opnemen via een telefoontje of via een antwoord-mailtje.

Alle inlichtingen zijn op de aanwijzingen en beoordelingen gebaseerd die de ambassade op het tijdstip van de redactie bekend waren. Voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens wordt, met name wegens veranderingen die zich in de tussentijd mogen voordoen, niet gegarandeerd.

Naar het begin van de site