Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Legalisatie en apostille

01.02.2021 - Artikel

Alle openbare documenten afgeleverd in België om in Duitsland te dienen, en omgekeerd, zijn vrijgesteld van legalisatie krachtens de bilaterale Overeenkomst van 13 mei 1975 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor openbare akten; ze worden als dusdanig aanvaard, indien nodig na vertaling. De ambassade legaliseert daarom geen documenten. Hetzelfde geldt voor Duitse akten die in België moeten voorgelegd worden. Daarentegen, om in België of Duitsland geldig te zijn, moeten akten uit de meeste landen buiten Europa (of omgekeerd, akten afgeleverd in België of Duitsland en bestemd voor deze landen) hetzij gelegaliseerd, hetzij voorzien van de “apostille” worden. Voor meer inlichtingen over tot wie u zich in dit geval kan wenden, lees hier (in het Duits).

Naar het begin van de site