Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Toelichtingen over stamboomonderzoek

01.02.2021 - Artikel

In de Bondsrepubliek Duitsland houden zich verschillende organisaties met genealogie bezig, ook voor privé doeleinden.

Aangezien het doorgaans vzw’s betreft die zeer weinig donaties ontvangen, stamboomonderzoek slechts tegen kostenvergoeding mogelijk zijn. Het is de ambassade niet bekend aan welk bedrag u zich zal moeten verwachten; 

dat kan u evenwel rechtstreeks bij de verenigingen te weten komen.

De koepelorganisatie van alle genealogische en heraldische verenigingen en instellingen in de Bondsrepubliek Duitsland is de DAGV. Meer info over de procedure vindt u hier

Aanvragen zullen zo nodig naar de regionale verenigingen worden doorgestuurd.

Voor bijkomende informatie:

Overzicht van de Duitse archiven
Deutsches Bundesarchiv
Deutsches Adelsarchiv


Naar het begin van de site