Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Herstellen van nationaal-socialistisch onrecht

05.05.2021 - Artikel

Algemene informatie over het thema ‘herstellen van nazi-onrecht’ vindt u op de website van het Duits Federaal ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanvullende informatie:

Brochure “Schadeloosstelling voor nationaal-socialistisch onrecht“ - uitgegeven door het Bondsministerie van Financiën

in het Duits
in het Engels

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (Federaal Bureau voor centrale diensten en nog niet opgeloste vermogenskwesties)

in het Duits
in het Engels

Claims Conference (Joodse non-profit organisatie voor schadeloosstellingen voor Holocaust-overlevenden)

Deutsche Rentenversicherung Bund (Duitse federale instelling voor pensioensverzekeringen)
Pensioensuitkeringen voor werknemers in getto’s

in het Duits
meertalige formulieren van de Deutsche Rentenversicherung

Alle inlichtingen zijn op de aanwijzingen en beoordelingen gebaseerd die de ambassade op het tijdstip van de redactie bekend waren. Voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens wordt, met name wegens veranderingen die zich in de tussentijd mogen voordoen, niet gegarandeerd.

Naar het begin van de site