Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Transitieprestaties aan nabestaande echtgenoten van slachtoffers van het NS-regime die tot hun overlijden lopende vergoedingen volgens de Duitse federale compensatiewet (BEG-wet) kregen

05.05.2021 - Artikel

De boven genoemde richtlijn van de Bondsregering is op 27 april 2021 in werking getreden.

Nabestaande echtgenoten van overlevende slachtoffers van de vervolging door het naziregime, welke na 1 januari 2020 overleden, en tot hun dood prestaties volgens de BEG-compensatiewet (Bundesentschädigungsgesetz) kregen, mogen overeenkomstig de richtlijn na het overlijden van hun echtgenoot/echtgenote op verzoek voor een overgangsperiode van negen maanden een financiële voordeel ontvangen, waarvan het bedrag grotendeels gebaseerd zal zijn op de minimale pensioensuitkering krachtens de BEG-wet.

Er is door het Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) - het Federaal Bureau voor centrale diensten en niet geregelde vermogenskwesties - een “werkgroep schadeloosstellingen“ voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn ingericht.

Nadere inlichtingen daaromtrent vindt u hier (in het Duits) en hier (in het Engels).
Hier vindt u het aanfragformilier (in het Engels).

Naar het begin van de site