Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Het in- en meevoeren van wapens naar Duitsland

12.05.2021 - Artikel

Voor het in- en meevoeren van wapens of munitie naar of door Duitsland heen is principieel een vergunning vereist.

Invoeren’ betekent dat een wapen of munitie over de grens wordt meegenomen, met het doel deze daar te laten of aan een andere gebruiker over te leveren (bv. door verkoop aan een nieuwe bezitter).

Meevoeren’ betekent dat een wapen of munitie zonder van eigenaar te wisselen tijdelijk over de grens wordt meegenomen, om ervan gebruik te maken (bv. voor een wedstrijd).

De vergunning moet al vóór de binnenkomst op Duits grondgebied door een Duitse, qua wapenwetgeving bevoegde administratieve autoriteit worden verleend. Voor de reeds tijdens het verlaten van het grondgebied meegevoerde wapens moet u op het moment van de terugkeer ook de door de wapenwetgeving vereisde papieren vertonen.

U vindt hier de contactgegevens van de inzake wapenwetgeving bevoegde administratieve autoriteiten.

Personen die geen woonplaats in Duitsland hebben moeten zich voor het verkijgen van een vergunning tot de bevoegde autoriteit (Ordnungsamt of Landratsamt) van het gebied (Bezirk) wenden, waar zij verblijven zullen (bv. plaats van de jacht of het evenement).

Voor zover deze verblijf niet precies kan worden aangegeven, zoals bv. in geval van een doorreis, is de autoriteit van het gebied bevoegd, waar de grens overschreden wordt.

Aanvullende informatie en gegevens over principieel verboden of vrij van vergunning te transporteren wapens vindt u hier.

Voor nadere vragen zult u bij de Duitse Douane terechtkomen.

Alle inlichtingen zijn op de aanwijzingen en beoordelingen gebaseerd die de ambassade op het tijdstip van de redactie bekend waren. Voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens wordt, met name wegens veranderingen die zich in de tussentijd mogen voordoen, niet gegarandeerd.

Naar het begin van de site