Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Internationale consultatiedagen in België

Artikel

Elk jaar informeren de Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund (weleer BfA) en de Belgische pensioenverzekeringsinstelling FPD omtrent in beide landen verworven pensioenaanspraken.

Tijdens deze Internationale consultatiedagen zijn niet alleen adviseurs van de Deutsche Rentenversicherung Bund  en de Federale Pensioendienst (FPD) aanwezig, maar ook medewerkers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Nadere inlichtingen over de precieze data en plaatsen vindt u op deze webstek.

Gelieve in aanmerking te nemen dat de ambassade zowel qua personeel alsook inhoudelijk niet in de gelegenheid is enig pensioenadvies te verstrekken of behulpzaam te zijn bij het invullen van aanvraagformulieren. Hiervoor kunt u terecht tijdens de Internationale consultatiedagen inzakepensioenverzekering (zie boven).

Het verdient aanbeveling op voorhand een afspraak te maken.

Mocht u op de consultatiedagen niet aanwezig kunnen zijn, worden uw vragen ook graag per e-mail beantwoord: internationale-beratung(at)drv-bund.de

Naar het begin van de site