Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Internationale consultatiedagen in België

Artikel

Elk jaar informeren de Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund en de Belgische pensioenverzekeringsinstelling FPD over in beide landen verworven pensioenaanspraken.

Tijdens deze internationale consultatiedagen zijn adviseurs van de Deutsche Rentenversicherung Bund  en de Federale Pensioendienst (FPD) aanwezig.

Gelieve in aanmerking te nemen dat de ambassade zowel qua personeel alsook inhoudelijk niet in de gelegenheid is enig pensioenadvies te verstrekken of behulpzaam te zijn bij het invullen van aanvraagformulieren. Hiervoor kunt u terecht tijdens de Internationale consultatiedagen inzake pensioenverzekering (zie boven).

We raden u aan op voorhand een afspraak te maken.

Mocht u op de consultatiedagen niet aanwezig kunnen zijn, kunnen uw vragen ook per e-mail beantwoord worden: internationale-beratung(at)drv-bund.de

Naar het begin van de site