Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Inlichtingen in verband met de belastingheffing op Duitse pensioenen

Artikel

Sinds 1 januari 2005 wordt op Duitse pensioenen die in het buitenland worden uitgekeerd een belasting geheven. Pensiongerechtigden die in België woonachtig zijn moeten daarom in Duitsland een belastingaangifte indienen.

Het bedrag van de geheven belasting is afhankelijk van de aard van de belastingplicht: beperkt ofwel onbeperkt (beschränkte/unbeschränkte Steuerpflicht).

Wie geen woonplaats in Duitsland heeft zal automatisch geacht beperkt belastingplichtig te zijn.

Onder bepaalde voorwaarden - en op een daartoe strekkend verzoek (zie Antwortformular niederländisch onderaan) – mag u als onbeperkt belastingplichtig worden beschouwd. In de meeste gevallen is vervolgens geen of alleen een zeer kleine belasting te betalen.

Bij het indienen van een aanvraag om onbeperkte belastingplicht zijn bijkomend bewijzen omtrent uw Belgisch inkomen vereist. U kunt óf kopieën van uw Belgische aanslagbiljetten bij uw antwoordschrijven voegen óf de EU/EER Verklaring (Bescheinigung EU/EWR deutsch-niederländisch - onderaan) door de Belgische belastingdienst laten invullen en deze meesturen.

Overigens:
Vergeet niet uw Duitse pensioenuitkeringen in uw Belgische belastingaangifte te vermelden!

De Duitse pensioenverzekering (Deutsche Rentenversicherung) kan u daarvoor op eenvoudig verzoek een fiscaal attest overmaken (Rentenbezugsmitteilung).

De bevoegdheid voor de belastingaanslag van gepensioneerden woonachtig in het buitenland ligt voor heel Duitsland bij het fiscaal bureau/Finanzamt in Neubrandenburg.

Contactgegevens: 
Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Postfach 11 01 40
D – 17041 Neubrandenburg
Duitsland

Tel.: +49 395 44222 47000
Fax: +49 395 44222 47100
e-mail : ria@finanzamt-neubrandenburg.de
Website: Finanzamt Neubrandenburg in het Duits, Engels, Frans ...  

De ambassade beschikt helaas niet over de gegevens om u kundig over fiscale kwesties te kunnen adviseren.

DISCLAIMER - De informatie die u op deze website aantreft is door de ambassade met de grootste zorg voor u samengesteld. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet kan worden gegarandeerd.

verdere inhouden

Ontvangers van een pensioen uitgekeerd door de Duitse pensioenverzekering zijn sinds 2005 voor deze inkomsten in Duitsland principieel belastingplichtig. Dit is ook van toepassing op personen die in…

Informatie voor toenmalige civiele dwangarbeiders uit België tijdens de nationaal­socialistische tirannie

Naar het begin van de site