Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Openingsuren en adres van het consulaat

Artikel

Dienst

Openingstijden

Visa-afdeling

Document voor grensoverschrijding

op afspraak

Afspraak maken via het online-afsprakensysteem

Telefonische spreekuren

dinsdag en donderdag:

14u00 - 15u00

Aanvraag paspoort en identiteitskaart

op afspraak

Afspraak maken via het online-afsprakensysteem

Afhalen paspoort en identiteitskaart

maandag - vrijdag:

9u00 - 10u00

woensdag ook:

15u00 - 16u00

Geboorteaangifte
Naamsverklaring
Nationaliteit
Familierecht
Inburgering

op afspraak:

contact

Waarmerking handtekeningen

Attesten
Bewijs van goed gedrag
Rijbewijs / motorrijtuig

maandag - vrijdag:

9u00 - 12u00

woensdag ook:

14u30 - 16u00

Attestatie de vita
(bewijs van leven)

dinsdag en donderdag:

10u00 - 12u00

Telefonische spreekuren

maandag en woensdag:

9u00 - 12u00

Bereikbaarheid in noodgevallen

De Ambassade is gesloten tijdens volgende feestdagen;

30/03/2018
02/04/2018
01/05/2018
10/05/2018
21/05/2018
21/07/2018
15/08/2018
03/10/2018
01/11/2018
25/12/2018
26/12/2018

De technische en personeelsgebonden mogelijkheden van de ambassade om consulaire inlichtingen telefonisch te verstrekken, zijn helaas beperkt. Bovendien kunnen de medewerkers niet de telefoon opnemen als zij bezoekers aan het loket helpen. Daarom hebben wij voor bepaalde diensten telefonische spreekuren (zie boven) ingevoerd waar u met uw vragen terecht kan. Alvorens ons op te bellen, gelieve echter na te gaan of uw vraag niet al door de informatie op onze webstek beantwoord wordt. Raadpleeg dus steeds vooraf in de overeenkomstige rubriek de aldaar ter beschikking gestelde informatiefiches. Vaak blijkt een telefoongesprek dan overbodig te zijn.

Als uw vragen desondanks niet volledig opgelost zijn, gelieve ons uw verzoek liefst per e-mail door te sturen. U ontvangt dan zo snel mogelijk een antwoord.

Gelieve te bedenken: Door gewone vragen zoals die naar onze openingsuren (zie boven) of ons adres raken dikwijls de lijnen verstopt voor spoedgevallen en echt dringende zaken.

Gelieve af te zien van vragen naar de voortgang van uw dossier. Zodra er zich in uw geval een nieuwe ontwikkeling voordoet, zullen wij u automatisch ervan op de hoogte brengen!

Dank u zeer voor uw begrip !

verdere inhouden

Omschrijving

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland,

Plaats

Brussel

Postcode

1040

Telefoon

+320 2 787 1800

Fax

+320 2 787 2800

Postadres

Jacques de Lalaingstraat 8-14

Land

België

Contact met Ambassade

Naar het begin van de site