Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Pensioen op grond van beroepswerkzaamheid

Artikel

Personen - ongeacht hun nationaliteit - die voor een bepaalde duur in Duitsland werkzaam zijn geweest en er bijdragen aan de pensioenkas hebben betaald, kunnen een pensioen ontvangen uit Duitsland.

Als men in België woonachtig is, dient een eerste aanvraag ingediend te worden bij het bevoegde Belgische pensioenfonds, dat vervolgens automatisch contact zal opnemen met de Deutsche Rentenversicherung Bund:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
1060 Brussel

www.rvponp.fgov.be

Nadere inlichtingen i.v.m. Duitse pensioenen in het buitenland kan u vinden op de webstek van de Deutsche Rentenversicherung Bund.

Als u reeds een pensioen van het Duitse Pensioenfonds ontvangt, kunnen wijzigingsberichten zoals bv. wijziging van rekening of adres snel en gemakkelijk aan de Deutsche Post AG/Niederlassung Rentenservice worden meegedeeld via de website. Hiervoor heeft u uw pensioensverzekeringnummer (rentenversicherungsnummer) nodig.

Deutsche Post AG/Niederlassung Rentenservice verzorgt namens Deutsche Rentenversicherung Bund de verzending van bewijzen van in-leven-zijn evenals de uitkering van de pensioenen. Gelieve dus in geval van reclamaties i.v.m. pensioenuitkeringen Deutsche Post AG/Niederlassung Rentenservice te contacteren.

Naar het begin van de site